ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το Amazingreekwines.com παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που θέτει και φροντίζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλουν για τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Το Amazingreekwines.com δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη και την εταιρεία που παρέχει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ως εκ τούτου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Botilia να εμπλακεί . gr σε σχετική νομική διαμάχη που προκύπτει από αυτή τη συναλλαγή. Ο χρήστης, ως συνετός καταναλωτής, οφείλει να ελέγχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που του παρέχονται σε κάθε περίπτωση με δική του ευθύνη και όχι του παρόντος δικτυακού τόπου.

Στις περιπτώσεις όπου οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποιούνται μεταξύ των χρηστών/μελών και του Amazingreekwines.com , το Amazingreekwines.com υποχρεούται να συμμορφώνεται με την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως και τις διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών. Έτσι, η Amazingreekwines.com υποχρεούται να ενημερώνει τους δυνητικούς πελάτες της σχετικά με α) τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή/και υπηρεσιών που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τα έξοδα μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή , ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης. 

Το Amazingreekwines.com μπορεί, με τη συγκατάθεσή σας, να χρησιμοποιεί - επεξεργάζεται τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διάρκεια των συναλλαγών των χρηστών, προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να κάνει νέες προσφορές. Ο χρήστης/μέλος αυτών των υπηρεσιών μπορεί να ζητήσει να μην γίνονται τέτοιες προσφορές ανακαλώντας τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες Botilia . gr δεν συνεπάγεται κανένα πρόσθετο κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο, όπως αυτό διαμορφώνεται από τους αρμόδιους παρόχους ( ISP ' s ) και καταβάλλεται μόνο σε αυτούς.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου Botilia . gr απαιτείται η δημιουργία ενός λογαριασμού πελάτη - μέλους, σύμφωνα με τα παραπάνω ("ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ") που ορίζεται.

Ο χρήστης προετοιμάζει την παραγγελία του προσθέτοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει στο "ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ" του ακολουθώντας βήμα προς βήμα την απλή διαδικασία που παρέχει το Amazingreekwines.com .

Αφού του ζητηθεί να επιβεβαιώσει την παραγγελία, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και τη διεύθυνση αποστολής του εγγράφου/τιμολογίου, του ζητείται να πληρώσει, επιλέγοντας έναν από τους αναφερόμενους τρόπους πληρωμής σχετικά με το πωλούμενο προϊόν και άλλα έξοδα.

Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας συνιστά τη σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, με εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου (άρθρο 4 του Ν. 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Μια paiteitai επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας του πελάτη - μέλους η οποία πραγματοποιείται η από το Amazingreekwines.com αποστολή e - mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e - mail ) που εξέδωσε το Amazingreekwines.com κατά την εγγραφή του ως πελάτη - μέλους και τη δημιουργία του λογαριασμού του. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα περιλαμβάνει (α) τα προϊόντα της παραγγελίας, (β) την τιμή, την ποσότητα, τον ΦΠΑ, (γ) τον τρόπο πληρωμής και παράδοσης και (δ) το δικαίωμα υπαναχώρησης.  

Το μήνυμα αυτό μπορεί να αποθηκευτεί από τον καταναλωτή.

 Οι παραγγελίες και οι παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την εταιρεία και θα διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί τήρησης βιβλίων και στοιχείων από τους επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. - Π.Δ. 186/1992).

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο τρόπος πληρωμής επιλέγεται από τον χρήστη και περιλαμβάνει αντικαταβολή, πιστωτική/χρεωστική κάρτα και τραπεζική κατάθεση. Οι αγορές μέσω του Amazingreekwines.com πραγματοποιούνται από έναν τρίτο πάροχο, ένα τραπεζικό ίδρυμα ή έναν πάροχο υπηρεσιών πληρωμών νομίμως αδειοδοτημένο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η διαδικασία πληρωμής βασίζεται στους όρους του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών, στην ιστοσελίδα του οποίου γίνεται ασφαλής παραπομπή ( redirect ). Η πιστωτική κάρτα που θα χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης / χρήστης για την πληρωμή των υπηρεσιών / συνδρομών Botilia . gr , χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός εάν ο επισκέπτης / χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. Το Amazingreekwines.com δεν ευθύνεται για τους όρους διεκπεραίωσης αυτών των συναλλαγών ή τους όρους χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι παραπάνω πάροχοι με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

 

Μετρητά κατά την παράδοση

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιλέξει αντικαταβολή, η εξόφληση της παραγγελίας των προϊόντων γίνεται από τον χρήστη/πελάτη τη στιγμή της παράδοσης, με μετρητά που παραδίδονται στον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών ή στον αντιπρόσωπο της Botilia . gr , ο οποίος παραδίδει το προϊόν με χρέωση δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (2,50€) μόνο για παραγγελίες εκτός των ορίων του Λεκανοπεδίου Αττικής. Για αγορές άνω των 50 € ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς εφόσον η παραγγελία παραδίδεται εντός των ορίων του Λεκανοπεδίου Αττικής.

 

B. Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα

Για πληρωμές με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, ο χρήστης/πελάτης θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που βρίσκονται σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο χρήστης/πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή καταχώρηση και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Η πιστωτική κάρτα που θα χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης/χρήστης για την πληρωμή των υπηρεσιών/συνδρομών της ιστοσελίδας, χρεώνεται μόνο μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή, εκτός εάν ο επισκέπτης/χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η συνδρομή του ή η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. Το Amazingreekwines.com δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υιοθετούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών ή/και για οποιοδήποτε σφάλμα αυτών.

Το Amazingreekwines.com δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών που εισάγετε κατά τη διάρκεια της παραγγελίας σας. Αντιθέτως, χρησιμοποιεί την τεχνολογία εκκαθάρισης πιστωτικών καρτών στο διαδίκτυο, σε συνεργασία με τη VivaWallet, για την αυτόματη έγκριση της συναλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι το Amazingreekwines.com δεν χρησιμοποιεί τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας για κανέναν σκοπό, καθώς δεν είναι ορατά σε αυτό, εκτός από τα 4 πρώτα ψηφία της κάρτας. Ως εκ τούτου, το Amazingreekwines.com δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με τα οποία συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.  

  

C. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Εάν δεν έχετε πιστωτική κάρτα ή εάν δεν μπορείτε να βρίσκεστε στο σπίτι σας για να παραλάβετε τα προϊόντα σας, μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να δώσετε στην παραγγελία τον κωδικό παραγγελίας στην τράπεζα ως αιτιολογία. Στη συνέχεια, παρακαλούμε να στείλετε την απόδειξη κατάθεσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η κατάθεση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, διαφορετικά θεωρείται άκυρη. Η κατάθεση πρέπει να γίνει στον ακόλουθο λογαριασμό.

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN: GR03 0172 0370 0050 3710 0614 951 

BICCODE / SWIFT: PIRBGRAA 

(Δικαιούχος: BOTILIA P.C.) 

Alpha Bank

IBAN: GR11 0140 3900 3900 0200 2007 206 

ΚΩΔΙΚΌΣ BIC / SWIFT: CRBAGRAA  

(Δικαιούχος: BOTILIA P.C.) 

Εάν τα χρήματα μεταφερθούν από άλλη Τράπεζα, όλα τα έξοδα βαρύνουν τον αποστολέα ( ΔΙΚΗ ΜΑΣ επιλογή για μεταφορές μέσω eBanking). Παρακαλούμε να κάνετε αυτή την επιλογή κατά την πραγματοποίηση της μεταφοράς, καθώς η παραγγελία σας δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί διαφορετικά.    

Για αγορές άνω των 30 € ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής εφόσον η παραγγελία παραδίδεται εντός των ορίων του Λεκανοπεδίου Αττικής.

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο τρόπος παράδοσης της παραγγελίας επιλέγεται από τον χρήστη στο τέλος της διαδικασίας παραγγελίας. Οι διαθέσιμοι τρόποι είναι οι εξής: Παραλαβή από το κατάστημα.

 

Αποστολή με Courier 

Η παράδοση των προϊόντων στον χρήστη/πελάτη γίνεται από ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών στην ταχυδρομική διεύθυνση που ο χρήστης/πελάτης έχει δηλώσει στο στάδιο της παραγγελίας ότι επιθυμεί να του παραδοθούν. Είναι δυνατόν, εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, η παράδοση να γίνει με ίδια μέσα της Amazingreekwines.com και από συνεργάτη της. 

Το κόστος μεταφοράς εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής είναι 3,5 ευρώ ανεξάρτητα από το μέγεθος και το βάρος της παραγγελίας, ενώ για παραγγελίες των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 50 ευρώ, το κόστος μεταφοράς είναι μηδενικό. Για παραγγελίες εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής, το κόστος καθορίζεται ανάλογα με το βάρος των προϊόντων και υπολογίζεται στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης της παραγγελίας. Το συνολικό βάρος των προϊόντων κάθε παραγγελίας υπολογίζεται αυτόματα. 

Σε περίπτωση αποστολής εκτός Αττικής, στην Ελλάδα, και εφόσον το ποσό της παραγγελίας υπερβαίνει τα 50 ευρώ, ενεργοποιείται η δυνατότητα αποστολής με Μεταφορική Εταιρεία της επιλογής του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής από την Amazingreekwines.com. Ωστόσο, χρεώνεται αποκλειστικά με τα έξοδα μεταφοράς που θα απαιτηθούν από τη Μεταφορική Εταιρεία για τη μεταφορά των προϊόντων του και υποχρεούται να τα καταβάλει απευθείας σε αυτήν κατά την παράδοση της παραγγελίας του.

Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της καταχώρισης της παραγγελίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη σελίδα κάθε προϊόντος. Το Amazingreekwines.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τις συνέπειες που οφείλονται σε καθυστέρηση της παράδοσης ή απώλεια του δέματος από τον μεταφορέα.

 

Παραλαβή από κατάστημα

Εναλλακτικά, ο χρήστης/πελάτης μπορεί να παραλάβει την παραγγελία του από τον χώρο του Amazingreekwines.com που βρίσκεται στη διεύθυνση Λυκούργου 235 Α, Καλλιθέα, Αθήνα, 17675. Της παραλαβής προηγείται τηλεφωνική κλήση για την ενημέρωση σχετικά με τη διαθεσιμότητά του. 

Η παραλαβή από το κατάστημα δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής.

 

Κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ο χρήστης/πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι τα προϊόντα αντιστοιχούν στην παραγγελία του και, σε αντίθετη περίπτωση, να υποδείξει οποιαδήποτε ανωμαλία. Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο για προϊόντα που βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, με την αρχική τους συσκευασία.

Όλες οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, αποστέλλεται αυτόματα ένα email με την ανάλυση της παραγγελίας σας.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
 

Το Amazingreekwines.com προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που εμφανίζονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωστόσο, οι φωτογραφίες που απεικονίζουν τα προϊόντα είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι δεσμευτικές, με την έννοια ότι το Amazingreekwines.com δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που τα χαρακτηριστικά ή άλλο περιεχόμενο που σχετίζεται με τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του Amazingreekwines.com είναι ανακριβή, ελλιπή, ξεπερασμένα ή γενικά με σφάλματα που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής λειτουργίας του ιστότοπου λόγω ανωτέρας βίας.

Ειδικότερα, το Amazingreekwines.com δεν ευθύνεται για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα των προμηθευτών του και που περιέχονται στο Amazingreekwines.com. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους προμηθευτές.

 

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές που αναφέρονται στον Ιστότοπο είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Το Amazingreekwines.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές που αφορούν τα προϊόντα του ηλεκτρονικού καταστήματος ανά πάσα στιγμή, αλλά δεσμεύεται να εφαρμόζει τις τιμές που αναγράφονται στο Amazingreekwines.com κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Το Amazingreekwines.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που εμφανίζονται και πωλούνται από το ηλεκτρονικό του κατάστημα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα διαπιστωθεί ότι δεν είναι διαθέσιμο, το προσωπικό του Amazingreekwines.com δεσμεύεται να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της παραγγελίας ενημερώνοντας τον χρήστη/πελάτη για την προθεσμία εντός της οποίας το προϊόν θα είναι σε θέση να παραδοθεί.

 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

 Ο χρήστης/πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αδικαιολόγητα από την εξ αποστάσεως σύμβαση που έχει συνάψει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση σε αυτόν του προϊόντος που είχε παραγγείλει.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εάν ένα προϊόν διαφορετικό από αυτό στο οποίο αντιστοιχεί η παραγγελία του αποσταλεί στον χρήστη/πελάτη κατά λάθος, όπως αυτό καταγράφεται στο μήνυμα επιβεβαίωσης που αποστέλλει η Amazingreekwines.com με τα στοιχεία της παραγγελίας του, τότε η Amazingreekwines.com είναι υπεύθυνη για την αποστολή του σωστού προϊόντος στον χρήστη/πελάτη, αφού το προϊόν που παραδόθηκε κατά λάθος επιστραφεί από τον τελευταίο. Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση οφείλει να επιστρέψει το προϊόν που κατά λάθος παρέλαβε από την Amazingreekwines.com σε αυτήν άθικτο, δηλαδή το προϊόν πρέπει να είναι στην αρχική του κατάσταση, με την αρχική του συσκευασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν επιστρέψει το προϊόν που κατά λάθος παρέλαβε στην αρχική του κατάσταση, τότε θα επιβαρυνθεί με το κόστος του.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη οποιουδήποτε ελαττώματος κατά την παραλαβή ή τη χρήση του προϊόντος, η Amazingreekwines.com οφείλει να αντικαταστήσει αυτά τα ελαττωματικά προϊόντα. Ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει τηλεφωνικά στο 211 8508688 ή γραπτώς στέλνοντας email στη διεύθυνση [email protected]. Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην Amazingreekwines.com αμέσως για να αποδειχθεί η αξίωση του χρήστη/πελάτη. Τυχόν έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση των προϊόντων αλλά και για την επιστροφή των ελαττωματικών προϊόντων στην Amazingreekwines.com βαρύνουν την τελευταία. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελαττώματα που αναφέρθηκαν από τον χρήστη/πελάτη, η Amazingreekwines.com πρέπει να προβεί στην αντικατάσταση των ελαττωματικών προϊόντων ή στην επιστροφή των χρημάτων που καταβλήθηκαν αμέσως και το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των ελαττωματικών προϊόντων από την Amazingreekwines.com.      

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα/αμέλεια του πελάτη/χρήστη, ο τελευταίος επιβαρύνεται με τα νέα πρόσθετα έξοδα αποστολής των προϊόντων.

Ο χρήστης/πελάτης οφείλει να δηλώσει κατά την παραλαβή των προϊόντων και ιδίως στο δελτίο αποστολής κάθε υπάρχουσα ανωμαλία (π.χ. ελαττώματα, διαπίστωση ότι παραδόθηκε προϊόν διαφορετικό από την παραγγελία του).

 

Ασφαλείς συναλλαγές

Η Amazingreekwines.com αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, για να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, διασφαλίζονται ως εμπιστευτικές.

Το Amazingreekwines.com χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση έως 256-bit, για ασφαλείς εμπορικές συναλλαγές στο διαδίκτυο. Αυτό κρυπτογραφεί όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού της πιστωτικής σας κάρτας, του ονόματος και της διεύθυνσης, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά τη μεταφορά τους μέσω του Διαδικτύου.

Το SSL (Secure Sockets Layer ) έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση της ταυτότητας των ιστότοπων στους χρήστες του διαδικτύου και για την κρυπτογράφηση των δεδομένων μεταξύ των χρηστών του διαδικτύου και των διακομιστών διαδικτύου (webservers). Μια κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός διακομιστή να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό λήψης, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μέσω του πρωτοκόλλου SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που ανιχνεύει αυτόματα αν τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.) και οι συναλλαγές των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται εμπιστευτικές, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε ένα εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στο πλαίσιο των συναλλαγών τους όπως με το παρόν, θα ενημερώνονται από το Amazingreekwines.com και θα συναινούν και θα αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών των προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και εύκολης μεταξύ των μερών της συναλλαγής , καθώς και τη διαβίβαση των πληροφοριών αυτών σε αποδέκτες που θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστίθενται της εταιρείας στο πλαίσιο της επεξεργασίας της υπό κατάρτιση σύμβασης. Επίσης, γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος αντίρρησης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Διασφαλίστε ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες συναλλαγών και μόνο όταν είναι απαραίτητο, π.χ. για την επεξεργασία παραγγελιών. Κατά τα λοιπά, η Amazingreekwines.com δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός εάν έχει γραπτή εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα Amazingreekwines.com χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το ίδιο ή τις συνεργαζόμενες με αυτό εταιρείες, με σκοπό την υποστήριξη, την προώθηση και την εκτέλεση της συναλλαγής. Όλα τα έγγραφα και τα ηλεκτρονικά δεδομένα που θα ανταλλαγούν μεταξύ των μερών στο πλαίσιο της πώλησης θα φυλάσσονται από το Amazingreekwines.com. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εάν το επιθυμεί, ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.