Η ΠΟΠ Robola έλαβε το καθεστώς ΠΟΠ το 1980. Βρίσκεται στο νησί Κεφαλλονιά του Ιονίου και καλύπτει έκταση 180 εκταρίων με υψόμετρο που κυμαίνεται από 175 έως 800 μέτρα. Η ζώνη ΠΟΠ βρίσκεται κυρίως στα νότια του νησιού, στο οροπέδιο του Ομαλίου και στις δυτικές και βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Αίνος. Περιλαμβάνει επίσης ορισμένες ορεινές περιοχές του Αργοστολίου, ενώ στα νότια η ζώνη φτάνει μέχρι την πόλη της Λειβαθούς. Η Ρομπόλα είναι η πιο διαδεδομένη ποικιλία που καλλιεργείται στην Κεφαλονιά και στις μέρες μας θεωρείται πολλά υποσχόμενη για εξαγωγές. Είναι κοινό μυστικό ότι η ποικιλία αυτή τα πάει περίφημα σε φτωχά εδάφη και εύκολα μπορεί κανείς να παρατηρήσει εκατοντάδες αυτοφυή αμπέλια στις πλαγιές του όρους Αίνος. Οι οίνοι ΠΟΠ Ρομπόλα είναι ξηροί με Robola 100%.